Księżyc

Kolejny wpis będzie dotyczył faz księżyca. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, dlaczego fazy Księżyca są takie istotne.

Ludzie od zawsze starali się zrozumieć naturę i rządzące w niej prawa i reguły. Wpływ Księżyca na procesy zachodzące na Ziemi jest faktem potwierdzonym naukowo.

W zależności od pozycji zajmowanej przez Księżyc względem Ziemi, można obserwować różne jego postaci.

 

 

Nów – występuje wówczas, gdy z perspektywy Ziemi, Księżyc znajduje się dokładnie między Ziemią a Słońcem. Wtedy jego strona zwrócona w naszym kierunku pozostaje niewidoczna. Jest to czas ciemności, rozluźnienia, ale i również czas oczyszczania. Energie i wpływ nowiu są najwyraźniej odczuwalne na minutę przed nim.

 

 

 

 

Pomiędzy nowiem a pełnią, kilka godzin po nowiu, zaczyna się okres tzw. “Księżyca przybywającego”. Okres ten trwa ok. 14 dni. Księżyc na niebie przybiera kształt niewielkiego sierpa skierowanego w lewą stronę. Wszelkie siły, które uwalnia Księżyc przybywający, stają się tym większe, im bliżej jest do pełni. Jest to czas nowej energii, przyswajania i odbudowy. Człowiek i natura wówczas silnie chłoną wszystko, ale także łatwo ulegają zranieniom. Rośliny bardzo dobrze przyswajają pożywienie. Najbardziej istotne są trzy dni przed pełnią.

 

 

 

 

Pełnia. Podczas pełni Księżyc i Słońce znajdują się dokładnie naprzeciw siebie, a zwrócona ku nam strona Księżyca jest całkowicie oświetlona przez Słońce. W przyrodzie pełnia jest okresem, kiedy siła w roślinach i zwierzętach jest największa. Rośliny lecznicze zbierane w tym okresie charakteryzują się najwyższą skutecznością. Wszystkie siły pełni koncentrują się na trzech dniach poprzedzających ją.

 

 

 

 

Księżyc ubywający. Po pełni cień Księżyca rośnie od prawej do lewej strony. Po około czternastodniowym okresie następuje nów i cykl się powtarza. Księżyc ubywający to czas oddawania energii, uwalniania sił i pozbywania się tego, co zbędne. W ogrodzie ubywający Księżyc oznacza fazę, w której dominuje wzrost podziemny.

 

 

Fazy Księżyca mają duże znaczenie przy zbieraniu ziół. Jeżeli mamy taką możliwość i chcemy zachować wszelkie zasady, to części nadziemne w postaci liści, kwiatów, czy też całego ziela (w zależności, jaką roślinę chcemy pozyskać) zbieramy w czasie przybywającego Księżyca aż do pełni. Natomiast części podziemne, czyli korzenie i kłącza pozyskujemy w czasie ubywającego Księżyca.

 

 

Chciałbym zachęcić czytelników do samodzielnego zbierania ziół, przede wszystkim ze względu na to, że jakość ziół dostępnych w sklepach jest wielką niewiadomą. Często można usłyszeć opinię, że zioła nie działają. Jak mają działać, jeżeli ich jakość jest wątpliwa. Niestety rzadko się zdarza, aby na opakowaniach sprzedawanych ziół producenci podawali pełną datę zbioru ziół, co jest bardzo istotną informacją. Większość swoich właściwości nadziemne części ziół tracą po roku czasu, a często się zdarza, że dane opakowanie jest kilkuletnie (np. przechowywane w składach w oczekiwaniu na możliwość ich sprzedaży za lepszą cenę). Części podziemne ziół, jak korzenie i kłącza, można natomiast przechowywać 2-3 lata. Poza tym, aby spełniać ustawowe normy przechowywania ziół, producenci często poddają je promieniowaniu, które niszczy ewentualne grzyby itp., ale jednocześnie powoduje ono rozerwanie powiązań wewnętrznych w roślinie, co zmienia jej właściwości. Dlatego zachęcam do samodzielnego zbioru lub zakupu u zaprzyjaźnionego zielarza.

Zasada obowiązująca w przypadku roślin:

Ziemia i rośliny przekazują energię poprzez wydychanie jej w czasie Księżyca przybywającego.
W przypadku Księżyca ubywającego ziemia i rośliny wdychają i w ten sposób pobierają siłę Księżyca. Energia ta jest później gromadzona.

Zasada obowiązująca w przypadku ludzi:

Człowiek w przeciwieństwie do roślin wdycha w czasie Księżyca przybywającego, wydycha natomiast przy Księżycu ubywającym. Jest on tym samym aktywny i ukierunkowany na wydzielanie energii.

Nawiązując do Medycyny Chińskiej należy podkreślić, że Księżyc kontroluje ruchy wszystkich aspektów Yin w naszym życiu, zarządza wszystkimi ruchami substancji (krwi, płynów) w naszym ciele. Księżyc zarządza cyklem miesięcznym (menstruacyjnym), a także ma ogromy wpływ na płodność oraz długowieczność.

Podczas nowiu przepływ qi (energii) i krwi zaczyna być swobodniejszy. W trakcie pełni qi i krew osiągają pełnię, a mięśnie stają się silne. Kiedy Księżyc ubywa, z kanałów i kolaterali odpływa krew.
W tym czasie spada też poziom wei qi (tzw. energii obronnej). Mięśnie są gorzej odżywione. Trzeba uwzględnić te naturalne zmiany, aby prawidłowo wyregulować qi i krew [1].

Podczas nowiu Księżyca nie należy w akupunkturze nakłuwać redukująco, ponieważ to osłabia narządy, a w czasie pełni nie zaleca się technik tonizujących, ponieważ to powoduje przepełnienie qi i krwi, przez co dochodzi do zastojów.

Zachęcam przed snem spojrzeć czasami w niebo i zobaczyć, w jakiej aktualnie fazie jest Księżyc.

[1] Maoshing Ni “Kanon medycyny chińskiej żółtego cesarza”, Galaktyka Sp. z o.o., Łódź 2012.

 

Bibliografia:

J. Paungger, T. Poppe “Uniwersalny kalendarz księżycowy. Jak w pełni wykorzystać rytm księżyca w swoim życiu”, Studio astropsychologii jeszcze lepsze jutro, Białystok 2015;

D. Zimmer “Kalendarz księżycowy 2005”, Klub dla Ciebie, Warszawa 2004;

J. Corte “Pielęgnujemy ogród zgodnie z fazami Księżyca”, Klub dla Ciebie, Warszawa 2004;

R. Engelke “Uprawa ogrodu zgodnie z fazami Księżyca”, Wydawnictwo RM, Warszawa 2010.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+